Vendimet e Keshillit Bashkiak Vore jane duhe u procesuar …

Klikimi mbi secilin prej butonave të mëposhtëm hap të gjitha vendimet e vitit përkatës.  Më pas, klikimi mbi çdo titull në listë hap vendimin, i cili mund të shkarkohet edhe në PDF, pa pagesë e në çdo kohë nga gjithë të interesuarit. Tashmë vendimet e bashkisë janë tuajat vetëm me një click.. 

***

 

Dixhitalizimi dhe publikimi online e vendimeve të Këshillit Bashkiak Vorë u realizua
nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP