Në këtë faqe, vendimet e Këshillit Bashkiak Ura Vajgurore, janë të organizuara dhe të renditura  sipas datës kur janë nxjerrë. Klikimi mbi butonat e mëposhtëm hap të listuara të gjitha vendimet e vitit të shënuar mbi buton. Poshtë titullit të çdo vendimi gjendet edhe linku që hap vendimin e plotë  në PDF, për ta shkarkuar pa pagesë dhe në çdo kohë nga gjithë të interesuarit.

 

***

Dixhitalizimi & publikimi online i vendimeve të Këshillit Bashkiak Ura Vajgurore u realizua nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP, ne kuadër të programit të pilotimit të Reformës AdministrativeTerritoriale. 
logot-3