Vendimet e Keshillit Bashkiak Puke jane duhe u procesuar …

Klikimi mbi secilin prej butonave të mëposhtëm hap të gjitha vendimet e vitit përkatës.  Më pas, klikimi mbi çdo titull në listë hap vendimin, i cili mund të shkarkohet edhe në PDF, pa pagesë e në çdo kohë nga gjithë të interesuarit. Tashmë vendimet e bashkisë janë tuajat vetëm me një click..

 

***

 

Dixhitalizimi dhe publikimi online e vendimeve të Këshillit Bashkiak Pukë u realizua
nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP në kuadër të nismës kombëtare: 
"Qeverisje e Hapur Vendore Përmes Inovacionit", fale mbështjetjes së ofruar nga 
Olof Palme Center dhe Qeveria Suedeze. olof pamle