Në këtë faqe publikohen vendimet e Këshillit Bashkiak Kuçovë. Ato janë të organizuara sipas vitit kalendarik dhe të renditura sipas datës, nga me e hershmja deri tek me e fundit. Klikimi mbi butonat e mëposhtëm hap të listuara të gjitha vendimet e vitit të shënuar mbi buton. Poshtë titullit të çdo vendimi gjendet edhe linku që hap vendimin e plotë  në PDF, për ta shkarkuar pa pagesë, në çdo kohë nga gjithë të interesuarit. Per nje kërkim më konçiz, ju mund te perdorni motorët e kerkimit ne faqen kryesore (homepage).

 

 

***

Dixhitalizimi & publikimi online i vendimeve të Këshillit Bashkiak Kuçovë u realizua nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP ne kuadër të fazës III të programit "Qeverisja e Hapur Vendore përmes Inovacionit". Perfshirja e Bashkise Kuçovë eshte nje objektiv ekstra ne kuader te dixhitalizimit te vendimeve te bashkive Skrapar, Permet, Gramsh dhe Divjake, mbështetur nga Ambasada e SHBA në Tiranë.  
logot-3