Në këtë faqe, vendimet e Këshillit Bashkiak Shkoder, nga 2007 e deri më tani, janë të organizuara dhe të renditura  sipas viteve kur ato janë nxjerrë. Klikimi mbi secilin prej butonave të mëposhtëm hap të listuara të gjitha vendimet e vitit që është  i shënuar në butonin përkatës.

Bashkalidhur çdo titulli gjendet edhe kopja origjinale e vendimit, në format PDF e cila mund të shkarkohet pa pagesë dhe në çdo kohë nga gjithë të interesuarit.***

Dixhitalizimi & publikimi online i vendimeve të Këshillit Bashkiak Tirane u realizua       nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP, Tiranë. 
logot-3