Në këtë faqe jane publikuar vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar, që nga momenti i konstituimit të tij pas zgjedhjeve të 21 Qershorit 2015 e në vijim. Kjo platforme synon t’i vijë në ndihmë qytetarëve, banorëve të zonave rurale, subjekteve nën juridiksion dhe sidomos Njësive Administrative të zonave të thella, për t’u njohur shpejt, në çdo kohë dhe pa pagesë me vendimet që nxjerr Këshilli Bashkiak, në kontekstin e ri të krijuar nga Reforma Administrativo – Territoriale.

Klikimi mbi secilin prej butonave të më poshtëm hap të listuara të gjitha vendimet e vitit që është  i shënuar në butonin përkatës. Bashkalidhur çdo titulli gjendet edhe kopja origjinale e vendimit, në format PDF e cila mund të shkarkohet pa pagesë dhe në çdo kohë nga gjithë të interesuarit.


 

***

Dixhitalizimi dhe publikimi online i vendimeve të Këshillit Bashkiak Permet, u 
realizua nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP, Tiranë.
Procesi i dixhitalizimit u mbështet financiarisht nga Programi i Granteve te Vogla i 
Komisionit per Demokraci i Ambasades se Shteteve të Bashkuara të Amerikes në Tiranë. 
Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura në këtë portal online
janë të autorëve dhe s'përfaqesojnë domosdoshmerisht ato të Departamentit të Shtetitlogot-3