I Ndryshuar me :

Ka Shfuqizuar : 

Ligjin nr.8379, datë 29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →