I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligj Nr. 10148, datë 28.9.2009.  (FZ Nr. 144, datë 12.10.2009)
 • Ligj Nr. 10209, datë 23.12.2009.  (FZ Nr. 194, datë 20.01.2010)
 • Ligj Nr. 10261, datë 01.04.2010.  (FZ Nr. 45, datë.  21.04.2010)
 • Ligj Nr. 10415, date 07.04.2011.  (FZ Nr. 51. datë 03.05.2011)
 • Ligj Nr. 62/2012, date 24/5/2012. Fletoren Zyrtare Nr. 97, date  9 gusht 2012.
 • Ligj Nr. 124/2012, date 20.12.2012.  Fletoren Zyrtare nr. 177, data 09.01.2013.
 • Ligj Nr. 179/2013, datë 28.12.2013.  Fletoren Zyrtare Nr. 203,  datë 30.12.2013.
 • Ligj Nr. 43/2014, datë 24.4.2014.  Fletoren Zyrtare Nr. 70, datë 20 maj 2014.
 • Ligj Nr. 84/2014, datë 17.07.2014.  Fletoren Zyrtare Nr. 126,  datë 11.08.2014.
 • Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.  Fletore Zyrtare Nr. 198, dt. 30.12.2014.
 • Ligj nr.91/2015, datë 23.7.2015
 • Ligj nr.99/2015, datë 23.9.2015
 • Ligj nr.112/2016, datë 3.11.2016

 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →