I përditësuar me:

  • Ligjin Nr. 9930, datë 09.06.2008
  • Ligjin 76/2013 datë 14.2.2013 fz 31

Ka Shfuqizuar :

Ligji nr. 7665, datë 21.1.1993 “Për zhvillimin e zonave, që kanë përparësi turizmin”, të ndryshuar

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →