I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9916, datë 12.05.2008
  •  Ligjin nr. 92/2012 datë 27.9.2012 FZ 135
  •  Ligj nr. 8/2015 datë 19.2.2015 FZ 32

Ka Shfuqizuar :

Ligjin nr. 7667, datë 28.1.1993 “Për regjistrin tregtar dhe formalitetet, që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare”

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →