I ndryshuar me:

  • Ligjin Nr. 9914, datë 12.05.2008
  • Ligjin Nr. 10 329 datë 30.09.2010 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →