I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9800, datë 10.09.2007
  •  Ligjin Nr. 9855, datë 26.12.2007
  •  Ligjin Nr. 10 170, datë 22.10.2009
  •  Ligjin Nr.10 309, datë 22.07.2010
  •  Ligjin Nr. 22/2012,
  •  Ligjin Nr. 131/2012,
  •  Ligjin Nr. 182/2014
  •  Akt normativ Nr. 3, datë 8.7.2010 

Ka shfuqizuar :

  • Ligjin nr.7971, datë 26.7.1995 “Për prokurimin publik”

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →