I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9897, datë 10.04.2008  

Ka Shfuqizuar :

Ligji nr.7804, datë 10.3.1994 “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →