I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9786, datë 19.07.2007
  •  Ligjin Nr. 9895, datë 09.06.2008
  • Vendimi I Gjykatës Kushtetuese Nr. 3, datë 02.02.2009
  •  Ligjin Nr. 10099, datë 19.03.2009
  •  Ligjin Nr. 10169, datë 22.10.2009
  •  Ligjin Nr. 10 219, datë 4.2.2010
  • Ligjin nr. 141/2013, (FZ 83, f.3521)
  • Ligjin nr. 50/2014, datë 150502014 (FZ 86, f. 3529)

Ka shfuqizuar :

  • Ligjin nr.9304, datë 23.10.2004 “Për legalizimin dhe urbanizimin e zonave informale”
  • Ligjin nr.9209, datë 23.3.2004 “Për legalizmin e shtesave në ndërtime”,

Shkarko Aktin

 

 

 

SHENIM: te gjitha aktete ligjore dhe nenligjore  per Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndertimeve pa Leje jane mbledhur dhe perditesuar per here te fundit ne Qershor 2015 nga Qendra e Botimeve Zyrtare.

SHKARKO PERMBLEDHESEN

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →