I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008
  •  Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →