I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9475, datë 09.02.2006
  •  Ligjin Nr. 9529, datë 11.05.2006
  •  Ligjin Nr. 9690, datë 05.03.2007
  • Ligjin 86/2012 datë 18.09.2012
  • Ligjin nr. 44/2014 datë 24.4.2014

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →