I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9908, datë 24.04.2008 

Ka Shfuqizuar :

Ligjin nr. 7662, datë 19.1.1993 “Për Shërbimin e Mbrojtjes së Bimëve”

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →