I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9825, datë 01.11.2007
  •  Ligjin Nr. 10 327, datë 30.9.2010
  • Ligjin nr. 19/2013, date 14.2.2013 FZ 29

Shkarko Aktin

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →