I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9477, datë 9.2.2006
  •  Ligjin Nr. 10 110, datë 2.4.2009 

Ka Shfuqizuar : Ligji nr.7661, datë 19.1. 1993 “Për kontabilitetin”

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →