I përditësuar me:

  •   Ligjin Nr. 9329, datë 6.12.2004
  •   Ligjin Nr. 9457, datë 21.12.2005
  •   Ligjin Nr. 9933, datë 26.6.2008
  •   Ligjin nr. 10/2012, date 9.2.2012 FZ 1
  •   Ligjin nr 87/2014 datë 17.7.2014 FZ 126

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →