I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9499, datë 3.4.2006
  •  Ligjin Nr. 9584, datë 17.7.2006
  •  Ligjin Nr. 10 317, datë 16.9.2010 

Ka shfuqizuar :

Ligjin nr. 8044, datë 7.12.1995 “Për konkurrencën”

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →