I ndyshuar me:

  • Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005
  • Ligjin Nr. 9530, datë 11.05.2006
  • Ligjin Nr. 9584, datë 17.07.2006
  • Ligjin Nr. 85/2012 datë 18.09.2012
  • Ligjin nr.45/2014 datë 24.4.2014

Shkarko Aktin

 

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →