I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9592, datë 27.07.2006
  •  Ligjin Nr. 9882, datë 28.02.2008
  •  Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
  • Ligj 77/2013, date 14.2.2013 ….FZ 31

Shkarko Aktin

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →