Ka Shfuqizuar :

Ligjin nr.8017, datë 25.10.1995 “Për procedurat e falimentimit”

I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9919, datë 19.05.2008
  •  Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →