I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 10011, datë 30.10.2008
  •  Ligjin Nr. 10137, datë 11.5.2009 
  •  Ligjin nr.10434/2011
  •  Ligjin nr 63/2014

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →