I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009 
  •  Ligjin Nr. 11 /2013, 14.2.2013

Ka Shfuqizuar :

Ligjin nr.7707, datë 17.5.1993 “Për mbrojtjen nga zjarri”

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →