I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9561, datë 12.6.2006
  •  Ligjin Nr. 9797, datë 23.7.2007 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →