I ndryshuar me:

  •  Akt normativ i KM, Nr. 5, datë 31.08.2001
  • Ligjin nr. 10306, datë 22.7.2010
  • Ligjin nr. 41/2014 datë 17.4.2014

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →