I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 9200, datë 26.02.2004
  •  Ligjin Nr. 9794, datë 23.07.2007
  •  Ligjin Nr. 9826, datë 01.11.2007
  •  Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
  •  Ligjin Nr. 10 324, datë 23.9.2010
  • Vendim I GJK nr.23, date 8.6.2011 FZ nr.82/2011
  • Ligj nr.11/2012, date 9.2.2012, FZ nr. 12
  • Ligj nr 20/2013 datë 14.2.2013 FZ 29

Shkarko Aktin

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →