I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 8459, datë 11.2.1999
  •  Ligjin Nr. 8582, datë 23.2.2000
  •  Akti normativ.nr. 2, datë 04.04.2002
  •  Ligjin Nr. 10 166, datë 15.10.2009 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →