I përditësuar me:

  •  Ligjin Nr. 8431, datë 14.12.1998
  •  Ligjin Nr. 8491, datë 27.05.1999
  •  Ligjin Nr. 8535, datë 18.10.1999
  •  Ligjin Nr. 8812, datë 17.05.2001
  •  Ligjin Nr. 9953, datë 14.07.2008
  •  Ligjin Nr. 10 052, datë 29.12.2008 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →