I përditësuar me:

  • Ligjin Nr. 9352, datë 03.03.2005
  • Ligjin Nr. 9584, datë 17.07.2006 (i ndryshuar me Ligjin Nr. 9845, datë 17.12.2007)
  • Ligjin Nr. 9915, datë 12.05.2008
  • Ligji Nr. 111/2012 ; datë 5.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”.
  • Ligji “Për Inspektoratin Sanitar Shtetëror” ndryshuar me Ligjin Nr. 7904.
  • Ligji Nr. 9115 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”.
  • Kodi i Ujësjellës-kanalizimeve

 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →