I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 8086, datë 13.03.1996
  •  Ligjin Nr. 9125, datë 29.07.2003
  •  Ligjin Nr. 10053, datë 29.12.2008 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →