LIGJ Nr. 92/2014 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.i perditesuar

I përditësuar me:

 •   Ligjin Nr. 8070, datë 15.02.1996
 •   Dekretin nr. 1510, datë 28.06.1996, ( i ndryshuar me Ligin nr. 8126, datë 09.07.1996)
 •   Dekretin nr. 1582, datë 15.08.1996, ( i ndryshuar me Ligjin Nr. 8149, datë 11.09.1996)
 •   Dekretin nr. 1624, datë 27.09.1996
 •   Dekretin nr. 1672, datë 20.12.1996, ( i ndryshuar me Dekretin nr. 1763, datë 18.03.1997)
 •   Ligjin Nr. 8240, datë 16.09.1997
 •   Ligjin Nr. 8445, datë 21.01.1999 (i ndryshuar me Ligjin Nr. 8505, datë 07.07.1999)
 •   Akt normativ i KM, nr. 5, datë 06.10.2000
 •   Ligjin Nr. 8714, datë 15.12.2000
 •   Ligjin Nr. 8779, datë 26.04.2001
 •   Ligjin Nr. 8845, datë 11.12.2001
 •   Ligjin Nr. 8963, datë 24.10.2002
 •   Ligjin Nr. 9162, datë 18.12.2003
 •   Ligjin Nr. 9332, datë 06.12.2004
 •   Ligjin Nr. 9454, datë 21.12.2005
 •   Ligjin Nr. 9597, datë 27.07.2006
 •   Ligjin Nr. 9674, datë 29.12.2006
 •   Ligjin Nr. 9712, datë 16.04.2007
 •   Ligjin Nr. 9848, datë 17.12.2007
 •   Ligjin Nr. 9856, datë 26.12.2007
 •   Ligjin Nr. 9944, datë 26.06.2008
 •   Ligjin Nr. 10003, datë 06.10.2008
 •   Ligjin Nr. 10068, datë 02.02.2009
 •   Ligjin Nr. 10 144, datë 28.9.2009
 •   Ligjin Nr. 10 215, datë 21.1.2010
 •   Ligjin Nr. 10 363, datë 16.12.2010
 • Ligjin nr.90/2015, datë 23.7.2015

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →