I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 7977, datë 26.07.1995
  •  Ligjin Nr. 8460, datë 11.02.1999
  •  Ligjin Nr. 8813, datë 13.06.2002
  •  Vendim i GJK, nr. 15, datë 17.04.2003
  •  Ligjin Nr. 9085, datë 19.06.2003
  •  Ligjin Nr. 9187, datë 12.02.2004
  •  Ligjin Nr. 9276, datë 16.09.2004
  •  Ligjin Nr. 9911, datë 05.05.2008
  •  Ligjin Nr. 10054, datë 29.12.2008

Shkarko Aktin

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →