I ndryshuar me:

  • Ligjin Nr. 8175, datë 23.12.1996 (I shfuqizuar)
  • Ligjin Nr. 8204, datë 10.04.1997
  • Ligjin Nr. 8279, datë 15.01.1998
  • Ligjin Nr. 8733, datë 24.01.2001
  • Ligjin Nr. 9017, datë 06.03.2003
  • Ligjin Nr. 9086, datë 19.06.2003
  • Ligjin Nr. 9188, datë 12.02.2004
  • Ligjin Nr. 9275, datë 16.09.2004
  • Ligjin Nr. 9686, datë 26.02.2007
  • Ligjin Nr. 9859, datë 21.01.2008 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →