I ndryshuar me:

  •  Ligjin Nr. 8052, datë 21.12.1995
  •  Ligjin Nr. 9143, datë 16.10.2003 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →