I ndryshuar me:

  • Ligji nr.7746, datë 28.7.1993 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.10/1993
  • Ligji nr. 7853, datë 29.7.1994 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 10/1994
  • Ligji nr. 8297, datë4.3.1998 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 7/1998
  • Ligji nr. 31/2012, datë 21.3.2012 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 34/2012
  • Ligji nr19/2015, datë12.3.2015 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 48/2015

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →