I ndryshuar me:

  • Ligjin Nr. 7770, datë 22.11.1993
  • Ligjin Nr. 7780, datë 22.12.1993
  • Ligjin Nr. 8065, datë 08.02.1996
  • Ligjin Nr. 8214, datë 07.05.1997
  • Ligjin Nr. 8253, datë 30.10.1997
  • Ligjin Nr. 9137, datë 25.09.2003
  • Ligjin Nr. 9222, datë 15.04.2004
  • Ligjin Nr. 10 226, datë 4.2.2010 fz 13

Shkarko Aktin

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →