Ka Shfuqizuar :

  • ligjin nr. 9010, datë 13.2.2003 “Për administrimin e mbetjeve të ngurta”
  • ligjin nr. 9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme”

I ndryshuar me:

  • Ligj nr. 32/2013 datë 14.2.2013 FZ 30
  • Ligj nr. 156/2013, date 30.5.2013, FZ 172

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →