Ka Shfuqizuar :

Ligjin nr.9198, datë 1.7.2004 “Për barazinë gjinore në shoqëri”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore, të dala në zbatim të tij

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →