Ka Shfuqizuar :

  • Ligjin nr.7632, datë 4.11.1992 “Për pjesën e përgjithshme të Kodit Tregtar”,
  • Ligjin nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”
  • Ligjin nr.7512, datë 10.8.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”

I ndryshuar me

  • Ligjin nr.10 475/2011 FZ 163
  • Ligjin nr.129/2014 FZ 152

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →