I ndrshuar me :

  • Ligjin nr.54/2015,datë 28.5.2015

Ka Shfuqizuar :

Ligji nr.8636, datë 6.7.2000 “Për zonat e lira”, i ndryshuar

 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →