KA SHFUQIZUAR:

Ligjin nr. 9267, datë 29.7.2004, “Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime”, i ndryshuar.

Shkarko Aktin

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →