Ndryshuar me:

  • ligjin nr, 178/2014, datë 18.12.2014, (botuar në Fletoren Zyrtare nr. 211)
  • Interpretuar me vendim te GJK Nr. 5, datë 5.2.2014

KA SHFUQIZUAR:

  • Ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”

SHENIM: te gjitha aktete ligjore dhe nenligjore  PER NEPUNESIN CIVIL jane mbledhur dhe perditesuar per here te fundit ne Janar 2015 nga Qendra e Botimeve Zyrtare.  

SHKARKO PERMBLEDHESEN

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →