Të ndryshuar dhe shtuar me:

  • Ligjin Nr. 126/2013, datë 25.4.2013
  • Ligjin Nr. 184/2013, datë 28.12.2013
  • Ligjin Nr. 141/2014, datë 23.10.2014

Ka Shfuqizuar: Ligji nr. 7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →