Ka Shfuqizuar :

Ligjin nr. 7697, datë 7.4.1993 “Për kundërvajtjet administrative”, të ndryshuar.

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →