Në këtë faqe, vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhe, janë të organizuara dhe të renditura  sipas viteve kur janë nxjerrë. Klikimi mbi secilin prej butonave të mëposhtëm hap të listuara të gjitha vendimet e viti të shënuar mbi buton. Poshtë titullit të çdo vendimi gjendet edhe linku për të që hap vendimin e plotë  në PDF, që mund të shkarkohet pa pagesë dhe në çdo kohë nga gjithë të interesuarit.***

Dixhitalizimi & publikimi online i vendimeve të Këshillit Bashkiak Lezhe u realizua       nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP, Tiranë. 
logot-3