KUSHTETUTA REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  • Miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 të Kuvendit Popullor
  • Miratuar me referendum më 22.11.1998
  • Shpallur me dekretin nr. 2260, datë 28.11.1998 të Presidentit të Republikës, Rexhep Mejdani
  • Ndryshuar me ligjin nr. 9675, datë 13.1.2007
  • Ndryshuar me ligjin nr. 9904, datë 21.4.2008
  • Ndryshuar me ligjin nr. 88/2012 (datë 18.09.2012)

 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →