Si mund të publikoni edhe ju tek VENDIME.AL

Të gjitha bashkitë e interesuara për t’u bërë pjesë e programit tonë të dixhitalizimit mund të kontaktojnë me ne duke nisur një kërkesë tek adresa:

qendra@infocip.org